Oznamy

Výstava fotografii v Bardejove

Výstava obrazov na Myjave

Účasť na konferencii Štiavnické Bane

Zo zasadnutia RR SZTP

Nové sídlo Krajského centra SZTP Bratislava

Oznamujeme členom Bratislavského samosprávneho kraja, že Krajské centrum SZTP Bratislava
od 1.7.2021 sa presťahovalo do priestorov Republikového centra SZTP na Ševčenkovej ul.19,
Bratislava.
Stránkový deň je každú stredu od 9.00 – 14.00 hod.
Kontakt: 02 6381 4469, 0948 517 917
zdenka.kmetova@gmail.com

Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím a celoslovenské športové hry v Hokovciach

Zjazd Slovenského zväzu telesne postihnutých

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím


Zasadnutie KR SZTP Košice a kolkový turnaj

30.výročie založenia RŠO SZTP Polio v SR

Výstava „Tvoríme srdcom“ v Sabinove

25. výročie vzniku ZO SZTP Makov

Výstava fotografii v Liptovskom Mikuláši

Výstava obrazov v Humennom