Oznamy

Nové sídlo Krajského centra SZTP Bratislava


Oznamujeme členom Bratislavského samosprávneho kraja, že Krajské centrum SZTP Bratislava
od 1.7.2021 sa presťahovalo do priestorov Republikového centra SZTP na Ševčenkovej ul.19,
Bratislava.
Stránkový deň je každú stredu od 9.00 – 14.00 hod.
Kontakt: 02 6381 4469, 0948 517 917
zdenka.kmetova@gmail.com

Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím a celoslovenské športové hry v Hokovciach


Zjazd Slovenského zväzu telesne postihnutých