Výstava Svet, ako ho vidíme my – 14. ročník

Výstava Svet, ako ho vidíme my – 14. ročník

Na vernisáži dňa 3.6.2022 predseda OC SZTP Humenné pán Jozef Levko
prítomným pripomenul zrod tejto výstavy, ktorá začínala v Humennom. Odvtedy výstava
prešla takmer celým Slovenskom, menil sa jej obsah ako aj jej štruktúra
a v neposlednom rade kvalita vystavených diel.

Pri otvorení predsedníčka SZTP Ing. Vrábľová v príhovore pripomenula, že
niektorí umelci – amatéri, ktorí vystavujú, pohybujú sa len na vozíku. Máme medzi sebou
aj umelkyňu, ktorá kreslí nohami a nerozpráva. Taktiež máme členov, ktorí skladajú
básne, hrajú na hudobný nástroj, ale najviac ich maľuje. Do Humenného sa nám podarilo
dostať výrobky z drôtu, ktoré sme ešte nemali.

Záštitu nad podujatím s názvom Svet, ako ho vidíme my prevzal primátor mesta
Miloš Meričko. Výstava sa koná s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, program
2 – Kultúra znevýhodnených skupín.

I. kolo 14.ročníka výstavy je sprístupnené do 30. 6.2022 v Galérii mesta
Humenné, každý pracovný deň od 7.30 hod. do 15.30 hod.

RC SZTP