Časopis TP+TP

Slovenský zväz telesne postihnutých prostredníctvom časopisu TP+TP (telesne
postihnutí + tolerancia, pomoc) ponúka základné informácie a rady telesne a inak
zdravotne postihnutým občanom v SR na zlepšenie kvality ich života. Časopis je
veľmi obľúbený a žiadaný. Má stále a pravidelné rubriky ako sú: predstavujeme vám…,
rozhovor s členom SZTP, legislatíva, informácia zo zasadnutia Republikovej rady SZTP,
o priebehu sociálno-rehabilitačných pobytov, o projektoch, ktoré realizuje
SZTP, zoznam výrobcov a distribútorov kompenzačných pomôcok, príhovory a rady
odborníkov, kultúrno – spoločenské aktivity členov SZTP, životné jubileá, krížovky,
inzercia. Súčasťou sú aj informácie z iných organizácii ako NROZP v SR, EDF a pod.
Cieľovou skupinou sú osoby s telesným postihnutím, osoby s ťažkým telesným
postihnutím, samospráva, štátna správa, verejné knižnice a pod.
Časopis slúži na informovanie všetkých telesne a zdravotne postihnutých občanov
na celom Slovensku, je zaregistrovaný na MK SR pod číslom EV583/08.
Obsah časopisu pripravuje Redakčná rada s tým, že v priebehu roka sú oslovení
odborníci na vybrané témy. Redakčná rada sa schádza 4x do roka na Republikovom
centre SZTP, Ševčenkova 19, Bratislava.
Časopis je vo formáte A4, obálka: papier 135 gr OFFSET, farebnosť 4+4, vnútro
rozsah 20-24 strán, časť farebne, časť čierno-biela, papier 80 gr OFFSET, väzba V-1,
vydanie štvrťročne t.j. 4x za rok.


Rok 2019
– Časopis TP+TP č. 1/2019
– Časopis TP+TP č. 2/2019
– Časopis TP+TP č. 3/2019
– Časopis TP+TP č. 4/2019


Rok 2020
– Časopis TP+TP č. 1/2020
– Časopis TP+TP č. 2/2020
– Časopis TP+TP č. 3/2020
– Časopis TP+TP č. 4/2020


Rok 2021
– Časopis TP+TP č. 1/2021
– Časopis TP+TP č. 2/2021
– Časopis TP+TP č. 3/2021
– Časopis TP+TP č. 4/2021


Rok 2022
– Časopis TP+TP č. 1/2022
– Časopis TP+TP č. 2/2022