Projekty

Podané projekty na rok 2023

 

Ministerstvo kultúry SR

 

V rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín 2023 boli podané nasledovné žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov:

 • Svet, ako ho vidíme my – výstava výtvarných prác ľudí s telesným postihnutím
 • 1.kolo 13.4.2023 – 5.5.2023 v Červeníku, vernisáž bhude 13.4.2023 o 13:00 hod.
 • 2.kolo je naplánované na 06/2023 v Rimavskej Sobote
 • Tak to vidíme my – výstava fotografii očami ľudí s telesným postihnutím
 • 1.kolo je naplánované na 06/2023 v Banskej Štiavnici
 • 2.kolo je naplánované  na 08/2023 v Trenčíne
 • Kremnická barlička – celoslovenská súťaž v speve, prednese poézie a prózy
  v jazykoch národnostných menšín
 • je naplánovaná na 8.-10.9.2023
 • Inovácia starých remesiel – výstava a prezentácia prác ľudí s telesným
  postihnutím
 • Centrum voľného času Malacky, termín upresníme
 • „Muselo to prísť „– 14.zbierka básnickej a prozaickej tvorby ľudí s telesným
  postihnutím

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 

 1. Časopis TP + TP (telesne postihnutí + tolerancia, pomoc)
 2. Rekondičné aktivity pre telesne a ťažko telesne postihnutí osoby, vozičkári +
  sprievodcovia