Projekty

Schválené projekty na rok 2020

 

Ministerstvo kultúry SR

 

  1. „Svet, ako ho vidíme my“ – 12.ročník výstavy výtvarných prác ľudí s telesným a ťažkým telesným postihnutím (I. kolo – Bratislava m.č. Petržalka, II. kolo Sabinov)

 

  1. „Tak to vidíme my…“ – 3.ročník výstavy fotografií očami ľudí s telesným a ťažkým telesným postihnutím (I. kolo – Dolný Kubín, II. kolo – Malacky)

 

  1. Kremnická barlička 2020 – 16.ročník celoslovenskej súťaže v speve, prednese poézie a prózy

 

  1. „Živý sen…“ – 11.zbierka básnickej a prozaickej tvorby ľudí s telesným a ťažkým telesným postihnutím

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

  1. Časopis TP + TP (telesne postihnutí + tolerancia, pomoc)

 

Ministerstvo spravodlivosti SR

 

  1. Bezbariérovosť – nezávislý spôsob života (prieskum bezbariérovosti v mestách Dunajská Streda, Levice, Senica, Komárno, Trnava)