Projekty

Schválené projekty na rok 2022

 

Ministerstvo spravodlivosti SR

 

  • Monitoring bariérovosti – zlepšenie kvality života znevýhodnených skupín obyvateľstva – uplatňovanie Dohovoru OSN… v praxi