Projekty

Schválené projekty na rok 2021

 

Ministerstvo kultúry SR

 

  1. Svet, ako ho vidíme my“ – výstavy výtvarných prác ľudí s telesným a ťažkým telesným postihnutím – 13. roční
  2. Tak to vidíme my…“ – 4.ročník výstavy fotografií očami ľudí s telesným a ťažkým telesným postihnutím
  3. Kremnická barlička 2021 – 17.ročník celoslovenskej súťaže v speve, prednese poézie a prózy
  4. „Živý sen…“ – 11.zbierka básnickej a prozaickej tvorby ľudí s telesným a ťažkým telesným postihnutím

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

  1. Časopis TP + TP (telesne postihnutí + tolerancia, pomoc)
  2. Rekondičné aktivity pre osoby s ťažkým telesným postihnutím + sprievodcovia