Projekty

Schválené projekty na rok 2022

 

Ministerstvo kultúry SR

 

  • „Tajné priania…“ – 13. zbierka básnickej a prozaickej tvorby ľudí s telesným a ťažkým telesným postihnutím
  • „Svet, ako ho vidíme my“ – 14. ročník výstavy výtvarných prác ľudí s telesným a ťažkým telesným postihnutím
  • „Tak to vidíme my“ – 5. ročník výstavy fotografií očami ľudí s telesným postihnutím
  • Kremnická barlička 2022 – 18. ročník celoslovenskej súťaže v prednese poézie, prózy a v speve

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 

  • Časopis TP + TP (telesne postihnutí + tolerancia, pomoc)

 

Ministerstvo spravodlivosti SR
 

  • Časopis TP + TP (telesne postihnutí + tolerancia, pomoc)

 

Ministerstvo kultúry SR

 

  • Monitoring bariérovosti – zlepšenie kvality života znevýhodnených
    skupín obyvateľstva – uplatňovanie Dohovoru OSN… v praxi