25. výročie vzniku ZO SZTP Makov

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých a Zväzu postihnutých
civilizačnými chorobami v Makove oslávila 25 rokov svojej činnosti.

Pomyselná kniha života organizácie makovských dôchodcov píše svoju históriu už 25
rokov. V zakladajúcom roku 1997 začínali s tridsiatimi členmi. Napriek malému počtu
dokázali veľké veci. Boli pevne odhodlaní urobiť všetko preto, aby členská základňa bola
funkčná, stabilná a rozrastala sa. Už v roku 2000 sa blížili k stovke. Posledný odpočet je 112
členov a veríme, že ešte porastie.

Štvrťstoročie pôsobenia domovskej organizácie SZTP a ZPCCH zbilancovali
a patrične oslávili v nedeľu 5. júna 2022. Po slávnostnej svätej omši v Kostole sv. Petra
a Pavla v Makove sa sprievod oslávencov, ktorý sprevádzala dychová hudba Kolárovičanka,
vydal do krásne vyzdobeného domu kultúry, kde nasledovala oficiálna časť slávnosti, ktorú
otvorila piesňou o rodnej dedine spevácka skupina Makovský prameň.

Predsedníčka zväzu Anna Zajacová vo svojom úvodnom príhovore privítala členov a
hostí, ktorí prišli tento významný deň s nimi spoločne osláviť a poblahoželať k výročiu.
Pozvanie prijali predsedníčka celoslovenského zväzu SZTP Ing. Monika Vrábľová,
riaditeľka republikového centra SZTP Mgr. Oľga Bohuslavová, predsedníčka OV ZPCCH
Čadca Mgr. Margita Ďurišová, predsedníčka KC SZTP Žilina Mária Antalová, predsedníčka
ZO SZTP Čadca Helena Kultanová, predseda OC SZTP v Čadci Jozef Křivánek.
Poblahoželať prišli aj starosta Obce Makov Martin Pavlík, poslanci obecného zastupiteľstva,
FS Makovanka, predsedníčka zväzu dôchodcov Obce Hutisko-Solanec Ing. Alena Krabicová,
zástupcovia ZO SZTP z Vysokej nad Kysucou, Zborova a Kysuckého Lieskovca, duchovný
otec makovskej farnosti Marek Kotlárik a mnohí ďalší. Pani Anna Zajacová poďakovala
výboru i všetkým členom za dlhoročnú spoluprácu a ostatným prítomným za podporu, ktorú
počas 25 rokov zväzu prejavovali. Po príhovoroch, pozdravoch hostí a odovzdaní ocenení
pokračovalo toto milé stretnutie obedom a bohatým kultúrnym programom. Spríjemniť
chvíle všetkým prítomným prišla dychová hudba KOLÁROVIČANKA, moderátor a ľudový
zabávač Števo Hruštinec a domáci heligonkári – Jozef Šimek a jeho synovia.

Na túto významnú udalosť sa zväz usilovne pripravoval takmer celý rok. Zabralo im to
hodiny a dni ich osobného voľna. Výsledkom ich usilovnej a vytrvalej práce, do ktorej sa
zapojila vyše desiatka členov organizácie, bola oslava, na ktorej panovala výborná nálada,
spievalo sa, tancovalo, žartovalo a smialo až slzy tiekli. Oslava, ktorá bude dlho rezonovať
v spomienkach všetkých, ktorí mali tú česť a šťastie sa jej zúčastniť.

Helena Pajerová
ZO SZTP Makov