II. kolo výstavy fotografii členov SZTP sa presunul do Bardejova

Z Liptova naša výstava putovala na Šariš, do Hornošarišského osvetového strediska
v Bardejove, kde pre verejnosť bola sprístupnená od 1.8.2022 – 31.8.2022.

Výstava sa konala pod záštitou primátora mesta Bardejov MUDr. Borisa Hanuščáka.
Na Republikovom centre SZTP sme pozbierali cca 200 fotografií od 45 členov SZTP z celého
Slovenska s rôznymi témami ako napr. turistika, krásy Slovenska, bariéry, kvety a pod.,
z ktorých bude vydaný aj bulletin.

Návštevníci výstavy mali možnosť sa podpísať do kroniky a podeliť sa s nami o svoje
pocity, za čo im ďakujeme.