Výstava „Svet, ako ho vidíme my“ na Myjave

Kultúrny dom Samka Dudíka na Myjave otvoril brány pre vystavovateľov – občanov
s telesným a ťažko telesným postihnutím.

Dňa 8.augusta 2022 pod záštitou primátora mesta Pavla Harabrína bolo slávnostne otvorené
II. kolo výstavy „Svet, ako ho vidíme my“. Slávnostnú vernisáž otvorila predsedníčka ZO SZTP Myjava
pani Vierka Dugová, ktorá privítala predsedníčku SZTP Ing. Moniku Vrábľovú, riaditeľku SZTP Mgr.
Oľgu Bohuslavovú, predsedníčku KC SZTP Trenčín pani Elenu Rónaiovú a všetkých zúčastnených.
Zároveň ospravedlnila primátora mesta, ktorý sa pre pracovné povinnosti nemohol zúčastniť.

Peknou básňou a piesňou spestril túto slávnostnú chvíľu pán Jaroslav Hargaš. Výstava potrvá
do 22.8.2022, ktorá je otvorená každý pracovný deň v bezbariérových priestoroch.

Počas vernisáže sa k prítomným prihovorila predsedníčka SZTP a všetkým, ktorí neváhali
pricestovať z Bratislavy, Senice, Trenčína, Melčíc, Nového Mesta n/Váhom, Trenčianskej Turnej
a samozrejme z Myjavy, sa poďakovala. Prítomným umelcom odovzdala diplomy za účasť.

Zámerom projektu je poskytnúť umelecký zážitok z dielne ľudí s telesným a ťažko telesným
postihnutím a oboznámenie zdravej verejnosti s ich výtvarnými prácami, čo sa aj touto výstavou
podarilo.

Záverom chceem poďakovať Základnej organizácie SZTP Myjava, predsedníčke ZO SZTP pani
Vierke Dugovej, pracovníkom Kultúrneho domu, primátorovi mesta a všetkým umelcom
a pracovníkom SZTP, ktorí toto podujatie pripravili.