Výstava „Tvoríme srdcom“ v Sabinove

Výstava ručných prác ľudí s telesným a ťažkým telesným postihnutím „TVORÍME
SRDCOM“

Na pozvanie predsedníčky KC SZTP Prešov, pani Anny Olejárovej sme sa dňa
16.5.2022 zúčastnili otvorenia 1. ročníka výstavy ručných prác ľudí s telesným a ťažkým
telesným postihnutím s názvom TVORÍME SRDCOM v priestoroch Kultúrneho centra Na
Korze v Sabinove.
Organizátorom výstavy bolo Krajské centrum Slovenského zväzu telesne postihnutých
v Prešove. Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Sabinov Ing. Michal Repaský.

Ďakujeme za pozvanie.