Náš časopis TP+TP oslavuje

Náš časopis TP+TP oslavuje 25 rokov svojho vzniku

Vážení čitatelia časopisu TP+TP,

vážení priatelia,

po dlhšom čase sa vám prihováram v našom dlhoročnom časopise TP+TP (vznik r. 1995), ktorý sa SZTP rozhodol vydávať takmer pred 25 rokmi. V roku 2020 bude to už pekných 25 rokov.

Bola to spoločná myšlienka pani Marienky Pattrmanovej (vtedajšej predsedníčky), celého predsedníctva SZTP.  Keď táto iniciatíva nenašla odozvu vo finančnom krytí, iniciatívy sa chytila Ing. Monika Vrábľová – predsedníčka RC SZTP. „Našla“ akoby zázrakom Ing. Jána Havrillu, novinára a majiteľa na vydávanie periodík a ten rozbehol chod nášho časopisu, ktorý redigoval, „dizajnoval“ a nadizajnoval prednú stranu nášho časopisu. Redakčná rada bola zostavená z oduševnených TP funkcionárov z rôznych krajov a okresov SR. Boli to najmä Ing. Vrábľová, Marika Antalová, Paľko Mrákava ale aj bývalá novinárka Ing. Alica Suchá a Ing. Ján Púchovský. Ja, ako pracovníčka RC SZTP som sa tiež usilovala prispieť svojou troškou do tohto „experimentálneho“ diela. A vidíte vážení čitatelia TP+TP, že to bude pomaly štvrťstoročie, keď s pomocou MPSVR a iných reklamných sponzorov z roka na rok napĺňate stránky časopisu svojimi myšlienkami, akciami, opismi udalostí, oboznamujete sa s novými sociálnymi zákonmi, vyjadrujete súhlas alebo nesúhlas s ich znením, lebo kto najviac pozná čo zdravotne znevýhodnený občan potrebuje, ako on sám ?!

TP+TP je teda premysleným pojítkom medzi RC SZTP a jednotlivými ZO, OC, KC   SZTP v SR, je informátorom smerom k štátnej správe a samospráve. Medzičasom sa Republiková rada SZTP máličko pomenila. Do jej radov boli zvolení Iveta Szabová, Mgr. Ivana Matejčíková, Milan Kubala a doplnila ju neúnavná pracovníčka RC SZTP Mgr. Oľga Bohuslavová – riaditeľka RC SZTP, slovom jediná pracovníčka SZTP. Keď sme sa začiatkom vydávania TP+TP zamýšľali čo a ako: – aký má byť jeho názov, – čo má obsahovať, zhodli sme sa na jednotnom názve – TP+TP (telesne postihnutí +tolerancia, pomoc). Obsah bol daný dobre: zverejňovať problémové oblasti jednotlivých telesných znevýhodnení z rôznych aspektov a slová kompetentných vo forme zákonov, nariadení, prijatých zákonov, zahraničných partnerov, EÚ (ich ratifikácia v NR SR a vo vláde) v podobe celosvetových a celoeurópskych dlhodobých plánov, ktoré sú záväzné tak pre vlády ako aj pre samotných vykonávateľov pomoci pre zdravotne a telesne postihnutých v zmysle týchto zákonov.

Ďalší aspekt, ktorý prevládol za vydávanie TP+TP, bol prozaický fakt, neustále problémy s financiami na HSV – ako poštovné, kancelárske potreby atď. a tento štvrťročník mohol toto miesto zaplniť. Informovať o všetkých stávajúcich a budúcich pripravovaných udalostiach v SZTP, o ich priebehu, úspešnosti v TP športe, umení, poriadaní krásnych akcií, liečebných pobytov, zájazdov, akcií s TP deťmi a mládežou, informovať sa navzájom o tom, čo sa robí na RC, KC, OC ale najmä ZO, kde je naša základňa členov, „gro“ celej organizácie SZTP.

Mali sme najprv starosti, ako presvedčiť funkcionárov, aby sa chytili perá a napísali, čo, kedy a akú akciu uskutočnili pre svojich členov. Boli to krátke, rozpačité články, ale keď som si prečítala ostatné čísla TP+TP, s radosťou som videla krásne, často oduševnené články zo života organizácii SZTP. To sa nedá opísať, z kade zovšadiaľ máme dopisovateľov. Chcela som niektorých vyzdvihnúť ale nedá sa. Z celej tej kvalitnej plejády by bolo nespravodlivé vyzdvihnúť len niektorých. Všetci, čo prispievajú do časopisu sú vzácni a potrební pre časopis a pre seba navzájom.

Nesmiem zabudnúť ani na sesterské občasníky napr.: Informátor Asociácie Polio, ktorý doslova na kolene vydáva Asociácia. Jeho tvorcovia sú na slovo vzatí znalci svojich zdravotných a životných problémov a neustále upozorňujú, čo a ako by sa mohlo na prospech ich zdravia zlepšiť (najmä Ing. Suchá a PhDr. Grajcár).

Ďalším – už môžem povedať, že tiež na kolene, vytváral časopis dvakrát do roka pán Franko s názvom „Vozičkár“. Tento špecifický časopis sa prihováral vozičkárom, ktorí sa nemohli tak promptne stretávať, lebo boli z rôznych kútov SR. Stretávali sa v Nitre v rámci VČS a seminárov.