Vzdelávanie

 

V rámci projektu „Bezbariérovosť – nezávislý spôsob života“ prebieha vzdelávanie na tému Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím.