Benefičný virtuálny beh

V dňoch 22. – 24.mája 2020 sa uskutočnil I.ročník benefičného virtuálneho behu, prostredníctvom ktorého bol vyzbieraný finančný príspevok pre podporu Slovenského zväzu telesne postihnutých vo výške 1 564,94 €.

Išlo o iniciatívu na podporu tých, ktorí si zabehnúť len tak nemôžu. Každý, kto sa zaregistroval na virtuálny beh, si vybral dĺžku trate 5 alebo 10 km, od čoho sa odvíjala suma štartovného, tj. 5,- alebo 10,- €. Celý výťažok z registrácie išiel na transparentný účet iniciatívy, ktorú zastrešovala agentúra Marketinger a podporil ju osobnosti ako Matej Tóth a Bekim Aziri, a spoločnosti vrátane potravinového reťazca Kraj, Eyerim či Powerlogy.

Po skončení behu darčekový šek vo výške 1564,94 € bol odovzdaný zástupcami agentúry Marketinger predsedníčke SZTP. Tento finančný dar bude použitý na podporu rekondičného pobytu pre detí a mládež s ťažkým telesným postihnutím.

Slovenský zväz telesne postihnutých ďakuje účastníkom benefičného virtuálneho behu za vyzbieraný finančný príspevok.