Článok 30.výročie založenia SZTP

Náhradný termín všetkým prihláseným účastníkom bude včas oznámený.

 

30. výročie založenia Slovenského zväzu telesne postihnutých

 

   V tomto roku, 21.apríla si pripomenieme 30. výročie vzniku nášho občianskeho združenia. Pri tejto príležitosti Republikové centrum SZTP začalo s prípravami osláv tohto výročia, termín bol naplánovaný na 27.-28.marca 2020 v hoteli Park Hokovce. Nakoľko Vláda SR v záujme zvládnutia koronavírusu vyhlásila mimoriadnu situáciu, RC SZTP muselo pristúpiť k zrušeniu tejto akcie. 
  Slovenský zväz telesne postihnutých vznikol na ustanovujúcom Zjazde 21.apríla 1990 v Dudinciach. Svoju činnosť zahájil prevzatím prác, činnosti a akcii z bývalého sociálno – rehabilitačného oddelenia I. ústredného výboru Zväzu invalidov v SR a to starostlivosť o telesne postihnutých občanov a o telesne postihnuté deti a mládež. Okrem týchto hlavných oblastí, činnosť SZTP bola zameraná na štrukturálne a organizačné zmeny, ktoré vznikali v súvislosti zo zánikom Zväzu invalidov v SR. 

Počas celých 30 rokov SZTP sa riadi Stanovami, ktoré schvaľujú delegáti Zjazdu a sú zaregistrované na Ministerstve vnútra SR. Za túto dobu naše Stanovy prešli viacerými zmenami a zmena sa pripravuje aj na najbližšom Zjazde, ktorý bol zvolaný na 5.6.2020 (bude v náhradnom termíne). Nemyslíme si, že to bude posledná zmena. Vývoj ide neustále dopredu a preto sa aj naše Stanovy v niektorých oblastiach menia.

Veríme, že na oslavách z príležitosti vzniku SZTP, ktoré budú v náhradnom termíne, sa stretneme v čo najhojnejšom počte a strávime spolu príjemný sviatočný deň plný spomienok, emocionálnych pocitov zo stretnutí so známymi, ktorých sme nevideli pekných pár rokov. Sme presvedčení, že budeme si mať čo povedať.

Napriek tejto zložitej situácii sa na Vás veľmi tešíme!