Zariadenie pre seniorov Domov života, Banská Štiavnica