Výročná členská schôdza RŠO SZTP ŤTP a vozičkárov, Nitra