Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Banská Štiavnica