Seminár v Žiline (projekt MS SR) dňa 24.8.2022 s názvom