Seminár v Trenčíne (projekt MS SR) dňa 17.8.2022 s názvom