Seminár v Bratislave (projekt MS SR) dňa 15.8.2022 s názvom