Oslavy Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím, Trebišov