Hokovce, Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím