Vplyv životného minima na oblasť daní

Vybraná veličina                                                                                    Suma v €                              Platnosť


Daňový bonus mesačný dieťa do 6 rokov                                    47,14                        1.1.2022-31.12.2022

Daňový bonus mesačný od 6 do 15 rokov                                   43,60                        1.1.2022-31.12.2022

Daňový bonus mesačný dieťa nad 15 rokov veku                   23,57                        1.1.2022-31.12.2022

Nezdaniteľná časť základu dane – mesačne                             381,61                       1.1.2022-31.12.2022

Základ dane z príjmov FO, po ktorého prekročení
dochádza ku kráteniu nezdaniteľnej časti
základu dane 20                                                                                 20 235,75                      1.1.2022-31.12.2022

Základ dane z príjmov FO, po ktorého
prekročení 3 212,75 sa uplatňuje 25 % dane mesačne                                           1.1.2022-31.12.2022

Daň z príjmu sa nevyrúbi a neplatí ako
celkové zdaniteľné príjmy daňovníka presiahnu
sumu                                                                                                            2 289,63
alebo ak daň za rok 2022 nepresiahne 17 €                                                              
   1.1.2022-31.12.2022

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *