Príspevok na stravovanie od 1.03.2021

Výška finančného príspevku na stravovanie:

 • minimálne 2,11 € (55% z 3,80 € (75% z 5,10 €)) z hodnoty stravného lístku,
 • maximálne 2,81 € (55% z 5,10 €) z hodnoty stravného pri pracovnej ceste v trvaní
  5 – 12 hod.

Finančný príspevok (hotovosť vyplácaná zamestnancovi na stravné) v tejto výške u
zamestnanca nepodlieha dani ani odvodom na ZP a SP.
Príspevok na stravné nad stanovený rámec je dobrovoľný príspevok zamestnávateľa a
môže ho poskytnúť:

 • zo sociálneho fondu alebo
 • z vlastných prostriedkov.

Príspevok na stravné zo SF nad zákonný rámec:

 • finančný príspevok na stravovanie poskytovaný vo výške nad rámec Zákonníka
  práce (nad 2,81 €), pričom presahujúca čiastka do výšky 5,10 € je financovaná z
  prostriedkov sociálneho fondu = z pohľadu zamestnancov sa tento príspevok
  zamestnávateľa považuje za príjem oslobodený od dane z príjmov a aj od
  sociálneho a zdravotného poistenia.

Príspevok na stravné z vlastných prostriedkov zamestnávateľa:

 • finančný príspevok na stravovanie poskytovaný vo výške nad rámec Zákonníka
  práce (nad 2,81 €), pričom presahujúca čiastka do výšky 5,10 € je financovaná z
  vlastných prostriedkov zamestnávateľa
  • z pohľadu zamestnanca vždy bude podliehať dani z príjmov aj odvodom na
  sociálne a zdravotné poistenie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *