Bývanie

Ťažko zdravotne postihnutých podporuje aj Štátny fond rozvoja bývania

ťažko zdravotne postihnutý človek môže žiadať o nenávratný príspevok v rozsahu do 50percent obstarávacej ceny bytu, najviac:

2440,- € na garsonku,  2960,- € na jednoizbový byt,  3830,- € na dvojizbový byt,  4880,- € na trojizbový alebo viacizbový byt.

Postup pri poskytovaní podpory

   žiadateľ musí  fondu prostredníctvom obce, ktorá je sídlom okresu predložiť písomnú žiadosť. Obec do 14 dní odo dňa jej podania overí úplnosť náležitostí žiadosti, ktorými sú najmä: identifikačné údaje žiadateľa, účel, druh a návrh výšky podpory, údaje o stavbe, preukázanie finančného krytia obstarávacej ceny, preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov požadovaného úveru, návrh na zabezpečenie záväzkov, súhlas žiadateľa so spracovaním  údajov uvedených v predchádzajúcich bodoch na účely poskytnutia podpory podľa tohto zákona.

V žiadosti treba uviesť

   či je žiadateľ vlastníkom, alebo nájomcom bytu alebo rodinného domu, alebo bytového domu na území Slovenska a poskytnúť ďaľšie informácieo ktoré je požiadaný na účely rozhosnutia o jeho žiadosti.

Overenú žiadosť 

obec v sídle okresu v lehote určenej na overenie zašle fondu. Fond vedie evidenciu žiadostí v poradí podľa dátumu ich doručenia podľa jednotlivých účelov. O poskytnutí podpory má fond rozhodnúť do 90dní odo dňa doručenia žiadosti obcou.

Na poskytnutie podpory

nie je právny nárok. Fond po rozhodnutí o poskytnutí podpory zašle žiadateľovi návrh zmluvy do 30 dní odo dňa rozhodnutia o neposkytnutí podpory.

Zdroj: SFRB.sk

Nachádzaš sa tu: ÚVOD Poradenstvo Bývanie

Kontaktné údaje

Ševčenkova 19 Bratislava 851 01

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02/63814478 02/63814469

Sponzor webhostingu

Hosting zadarmo od WebSupport.sk