Informácie zo zasadnutia RR SZTP, január 2022

 

 

Republiková rada SZTP sa v roku 2022 sa stretla v sobotu, 29.1. v novo-obnovených
priestoroch RC SZTP na Ševčenkovej 19 v Bratislave. Program bol bohatý. Vyberáme to
najdôležitejšie:
– členovia RR SZTP boli oboznámení s vyúčtovaním projektov za rok 2021,
– bol im predložený zoznam podaných a pripravovaných projektov na rok 2022,
– bola podaná informácia o pripravovanom MDOZP, ktorý sa bude konať v Trebišove v termíne
30.6. – 2.7.2022 v priestoroch Spojenej školy internátnej. Účastnícky príspevok bol schválený na 50,-
€/osoba/akcia,

– bola podaná informácia o pripravovaných aktivitách v roku 2022:
– I. kolo výstavy výtvarných prác je naplánované v priestoroch Galérie mesta Humenné od
6.6.2022,
– II. kolo výstavy výtvarných prác je naplánované v Dome kultúry Myjava v termíne 8.8. –
22.8.2022,
– I. kolo výstavy fotografii je naplánované v múzeu Čierny orol v Liptovskom Mikuláši od 1.6. –
22.6.2022,
– II. kolo výstavy fotografii sa plánuje v Hornošarišskom múzeu v Bardejove v mesiaci august
2022,
– Kremnická barlička 2022 je naplánovaná v termíne 9.9. – 11.9.2022,
– zbierka básní – príspevky do pripravovanej zbierky je možné priebežne zasielať na RC SZTP
do 20.4.2022,

– benefičný koncert – termín a miesto ešte nie je stanovené,
– rekondičné pobyty – projekt je podaný. V prípade, že budeme úspešní a zmluva bude
podpísaná, o
ďalšom postupe vás budeme informovať,
– časopis TP+TP, uzávierky jednotlivých čísel sú: 1.č. do 20.3.2022, 2.č. do 20.6.2022, 3.č. do
18.9.2022, 4.č. do 2.12.2022.
– v Bratislave sa pripravuje celomestská parkovacia politika. Na území mesta sú t.č. tri
zaregulované zóny (spoplatnené) a to Dvory IV, Tehelné pole, Krasňany. Členovia RR SZTP boli vyzvaní,
aby preverili parkovaciu politiku vo svojom krajskom meste príp. v okresných mestách a podali
spätnú
informáciu na RC SZTP. Následne RC SZTP uverejní tieto informácie v časopise TP+TP.

– bola podaná informácia, že novozvolenou komisárkou pe osoby so zdravotným postihnutím je
opäť JUDr. Zuzana Stavrovská.