Podpísali sme Európsku chartu bezpečnosti cestnej premávky

Čo je Európska charta bezpečnosti na cestách ?

Európska charta bezpečnosti na cestách je súčasťou Akčného plánu bezpečnosti na cestách, ktorý pred šiestimi rokmi spustila Európska komisia s ambicióznym cieľom znížiť počet smrteľných nehôd na európskych cestách. Charta zahŕňa spoločnosti, verejné orgány a združenia, ktorým poskytuje jedinečnú príležitosť priamo reagovať na dianie a znížiť počet dopravných nehôd , zhodnotiť výsledky, podeliť sa o svoje názory a úspešné opatrenia.

http://ec.europa.eu/slovensko/activities/documents/ts_25012011.pdf

 

Európska charta bezpečnosti cestnej premávky je dokument, ktorým sa 27 členských štátov únie od roku 2007 pokúša znížiť úmrtnosť na cestách. Vznikla v roku 2004 a počet jej členov každoročne narastá. Od 25. januára 2011 v Európe celkový počet signatárov je viac ako 2000, z toho je 24 práve zo Slovenska a Slovenský zväz telesne postihnutých je jedným z nich.

Prvá prezentácia charty v rámci Slovenskej republiky, ktorú organizovala Európska charta bezpečnosti cestnej premávky, sa konala 25. januára 2011 v hoteli Bôrik v Bratislave, kedy záväzok k bezpečnosti na cestách podpísali nasledovní signatári:

 1. Autoklub Slovakia Assistance, s.r.o.,
 2. DHL Express, spol. s r.o.,
 3. Materská škola Dénešova,
 4. Materská škola Plevnik Drienové,
 5. Mesto Martin,
 6. Mesto Nitra,
 7. SHELL Slovakia, s.r.o.,
 8. SLOVDEKRA s.r.o.,
 9. Slovenský Červený kríž,
 10. Slovenský zväz telesne postihnutých,
 11. Slovnaft, a.s.,
 12. Stredná odborná škola veterinárna,
 13. Stredná priemyselná škola v Snine,
 14. U. S. Steel Košice, spol. s.r.o.,
 15. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Pri slávnostnom akte zástupcovia uvedených spoločností sa pripojili k charte svojím podpisom a prijali záväzok, ktorý je ich konkrétnou odpoveďou a príspevkom k zníženiu počtu obetí dopravných nehôd.

Záväzky Slovenského zväzu telesne postihnutých:

 1. Zorganizujeme osem diskusných fór v krajských mestách Slovenska pre našich členov na tému, aby k svojmu prechodu na druhú stranu vozovky používali iba priechody pre chodcov. Diskusné fóra budeme organizovať v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska. Urobíme letáčiky o dodržiavaní základných požiadaviek priechodov pre chodcov cez vozovku pomocou znížených obrubníkov, dodržiavania šírky priechodu a pod. Letáčiky budú distribuované odborníkom z oblasti architektúry, dopravy a stavebníctva, aby budovali priechody pre chodcov bez prekážok pre zdravotne postihnutých ľudí.
 2. Budeme informovať našich členov a občanov o potrebe používať reflexné prvky, aby boli viditeľnejší na ceste v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska. Vhodnou formou prostredníctvom e-mailu ich budeme o tom informovať.
 3. Budeme publikovať články a informácie o bezpečnosti na cestách prostredníctvom nášho časopisu TP + TP, ktorý vychádza 4x ročne.

Ďalšie ciele v oblasti zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky budú konkretizované v novej národnej stratégii BECEP na roky 2011 – 2020.

Bc. Oľga Bohuslavová, riaditeľka SZTP