Pomáhame riešiť problémy

Pomáhame osobám s telesným postihnutím pri riešení ich sociálnych, ekonomických, psychických, spoločenských záujmov a potrieb na princípoch humanizmu a demokracie.

Pomáhame pri integrácii

Pomáhame vytvárať predpoklady a podieľame sa s kompetentnými orgánmi na príprave osôb s telesným postihom na plnohodnotný a integrovaný život a prácu v spoločnosti zdravých spoluobčanov.

Obhajujeme Vaše záujmy

Systematicky obhajujeme špecifické záujmy a potreby osôb s telesným postihnutím a iniciatívne presadzujeme ich riešenie na všetkých stupňoch organizačnej štruktúry SZTP voči kompetentným orgánom a inštitúciám.

Sociálno- rehabilitačné centrum SZTP RELAX - Štúrovo

Zariadenie

 • zariadenie poskytujúce sociálno-rehabilitačné pobyty a sociálne služby
 • poskytuje služby členom SZTP, ZŤP, ich rodinným príslušníkom
 • priestory sú bezbariérové, upravené aj pre vozíčkárov (okrem podkrovia)
 • 2-, 4- a 5-posteľové izby na prízemí, 3-posteľové izby v podkroví
 • maximálny počet 25 návštevníkov v jednom turnuse
 • služby: vírivkový kúpeľ, masáže, sauna
 • 7-dňové turnusy
 • pobyty je možné dohodnúť so správcom zariadenia: p. Dušan Matiašovský, Vajanského 18, 943 01 Štúrovo, Tel: 036/7524038, Fax: 036/7524046 

                                                                                                                                                              e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 • oddych v okolí Dunaja, termálne kúpalisko VADAŠ
 • viac info na www.src-relax.sk

Cenník poplatkov za ubytovanie na osobu a deň platný pre rok 2012 v zariadení SRC SZTP Relax Štúrovo, Vajanského 18, 943 01 Štúrovo

obdobie                                                 osoby                                  suma        

Zmena cenníka bola na webovú stránku vloženená 25.9.2012 a platí od 1. októbra 2012  zároveň bol do oznamov vložený odkaz, ktorý upozorňoval na túto zmenu !!!

01.10. - 31.10.2012                              klienti                                  7,-€                      

01.11. - 31.12.2012                              klienti                                  6,-€

Cena je stanovená bez stravy a bez klasickej masáže, ktoré si bude klient platiť podľa vlastného rozhodnutia. Daň mestu si hradí každý klient sám.

Daň za ubytovanie

V zmysle Všeobecného záväzného nariadenia mesta Štúrovo o dani za ubytovanie sa vyberá daň pre mesto, za ktorú ručí platiteľ. Na území mesta Štúrovo sa od 1.1. do 30.4. a od 1.10. do 31.12. vyberá daň so sadzbou 0,33 € . Od 1.5. do 30.9. príslušného roku sa vyberá daň so sadzbou 0,50 € . Daň za ubytovanie mestu neplatia deti do 15 rokov.

Republiková rada

Slovenského zväzu telesne postihnutých

Štúrovo, 14.1.2012

 

Dokumenty:
Štatút (DOC 55KB)
Dodatok č. 1 k štatútu (DOC 26KB)

Pre zväčšenie obrázka na neho klinkite:

{phocagallery view=category|categoryid=19|limitstart=0|limitcount=0}

Pokračujeme v aktivitách...

     V článku TP+TP 1/2011 sme vás informovali o Európskej charte bezpečnosti na cestách, ako aj o tom, k čomu sa SZTP svojim podpisom tohto dokumentu zaviazal, či aké povinnosti z toho pre nás vyplynú.

      V tomto období sa nám podarilo pokročiť v našich aktivitách a náš záväzok začína mať konkrétnejšiu podobu. Hovoríme zatiaľ v jednotnom čísle, ale veríme, že výstupy v konkrétnej podobe vzídu na úrovni všetkých KC SZTP, tak ako znel náš záväzok.

      Naša prvá konkrétna akcia prebehne v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska, so sídlom v Petržálke, v priebehu novembra 2011, kde by sme chceli zorganizovať aj našu aktivitu, na ktorú sme odborne, aj materiálne zabezpečení.

      Oslovili sme v tejto súvislosti Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a informovali ich o zámere pretaviť naše záväzky na papieri do konkrétnej podoby a požiadali o spoluprácu. Uviedli sme naše potreby a očakávania a získali informáciu, v čom nám môže byť Ministerstvo, ako najvyšší orgán štátnej správy, nápomocné.

      Ústami Ing. Petra Martináka, cez BECEP / Oddelenie bezpečnosti cestnej premávky / nám bola prisľúbená konkrétna pomoc, ktorá bude spočívať v účasti odborníka v danej problematike, ktorý bude vzdelávať našich členov, zvyšovať ich uvedomelosť ako účastníkov cestnej premávky a všeobecne robiť osvetu tejto problematike, za účelom zníženia počtu zranení a úmrtnosti pri dopravných nehodách.

      Na našich stretnutiach BECEP poskytne náučné letáky, CD-čká s vysvetľovaním problému a reflexné pásky. Pre deti poskytnú kreslené pexesá  reflexné prívesky a plecniaky s reflexnou páskou.

      Prvá naša akcia prebehla s úspechom v ZO SZTP Malacky, z ktorej fotografie Vám prinášame.

          Takáto je naša predstava. Ak si ju vezmete za svoju, podobným spôsobom, v spojení s inými subjektmi, by mohli tieto akcie prebehnúť na úrovni statných KC SZTP, s tým, že nie je samozrejme vylúčená ani sólo akcia KC SZTP. Pri spojení viacerých subjektov je však možné osloviť viacerých ľudí, prípadne zainteresovať do toho aj školy.

       Naša výzva na oznámenie kalendára podujatí KC SZTP teda platí naďalej, s tým, že sa spoločne pokúsime pokračovať v konkrétnych výstupoch z projektu.

      Ďakujeme za porozumenie a želáme veľa tvorivých nápadov.

 

Podpísali sme Európsku chartu bezpečnosti cestnej premávky

Čo je Európska charta bezpečnosti na cestách ?

Európska charta bezpečnosti na cestách je súčasťou Akčného plánu bezpečnosti na cestách, ktorý pred šiestimi rokmi spustila Európska komisia s ambicióznym cieľom znížiť počet smrteľných nehôd na európskych cestách. Charta zahŕňa spoločnosti, verejné orgány a združenia, ktorým poskytuje jedinečnú príležitosť priamo reagovať na dianie a znížiť počet dopravných nehôd , zhodnotiť výsledky, podeliť sa o svoje názory a úspešné opatrenia.

Čítať ďalej:

AV Mobilita

AV Mobilita

AV Mobilita, s.r.o. - prvá špecializovaná chránená dielňa AV Mobilita, s.r.o. so zameraním na komplexné motoristické služby pre handicapovaných ľudí v rámci celej SR. Predajný a výstavný salón AV Mobilita v bratislavskej Dúbravke poskytuje svojim návštevníkom komplexné predajné a servisné služby, predaj vozidiel s prestavbami, prvú pomoc na cestách, legislatívne poradenstvo a stálu expozíciu. Non stop call centrum – bezplatná linka – 0800 102 103, www.avmobilita.sk.

Čítať ďalej:

2% z daní pre SZTP

Vážení priatelia,

chceli by sme Vás poprosiť o poukázanie 2% z Vašej dane v prospech našej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých.
Chceme Vás poprosiť, aby ste túto našu prosbu postúpili aj členom Vašej rodiny, priateľom, známym ...

Váš príspevok bude použitý v prospech podporenia našej činnosti:

 • sociálne poradenstvo, sociálne služby ( prepravná služba, opatrovateľská služba/, sociálna prevencia, sociálna starostlivosť, sociálno – rehabilitačné služby vo vlastných zariadeniach v zmysle platných právnych predpisov, zriaďovanie požičovne kompenzačných pomôcok,
 • programy sociálnej rehabilitácie a rekondície,
 • ortopedické a kompenzačné pomôcky – vplyv na výrobu, distribúciu a dostupnosť,
 • odstraňovanie architektonických bariér,
 • starostlivosť o telesne postihnuté deti a mládež,
 • vzdelávacie aktivity,
 • pracovné uplatnenie telesne postihnutých,
 • zriaďovanie Agentúr osobnej asistencie,
 • kultúrno – spoločenské aktivity, rekreácie a šport,
 • informačné systémy,
 • servis a služby,
 • publicistická a reklamná činnosť.

Slovenský zväz telesne postihnutých bol zaregistrovaný Notárskou komorou SR
dňa 28.10.2011 pod spisovou značkou NCRpo1412/2011 ako prijímateľ 2% zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb za zdaňovanie obdobie roku 2011.

Ako postupovať pri poukázaní 2% dane z príjmu ?

 1. U osoby v pracovnom alebo inom obdobnom pomere je potrebné vyžiadať si u zamestnávateľa „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2011“ (nepotrebujú osoby, ktoré podávajú daňové priznanie „A“ alebo „B“ samostatne na Daňovom úrade).

Je potrebné vyplniť „Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% zo zaplatenej dane...“ Tlačivá nájdete na www.rozhodni.sk.

Vyplnené „Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane“ musíte poslať daňovému úradu najneskôr do 30.4.2012.

 1. U fyzickej alebo právnickej osoby podávajúcej daňové priznanie je potrebné vyplniť len daňové priznanie. Na účely poukázania 2 % zaplatenej dane je v každom tlačive daňového priznania osobitná časť, kde sa uvedú požadované údaje.

Ďakujeme za Vašu priazeň.
Ing. Monika Vrábľová
predsedníčka SZTP

Kontaktné údaje na našu organizáciu pre účely 2% dane z príjmu právnických a fyzických osôb :
Slovenský zväz telesne postihnutých
Sídlo: Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
IČO: 12 664 979
Č. bankovému účtu: 2627175188/1100
Právna forma: občianske združenie

Nachádzaš sa tu: ÚVOD Aktivity

Kontaktné údaje

Ševčenkova 19 Bratislava 851 01

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02/63814478 02/63814469

Sponzor webhostingu

Hosting zadarmo od WebSupport.sk