Zmena maximálnej výšky mzdy alebo odmeny úchádzačov o zamestnanie od 1.7.2012

Zmena maximálnej výšky mzdy alebo odmeny UoZ od 1.7.2012

Aplikácia ustanovenia §6 ods.2 písm.d) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti vznp. (ďalej len zákon o službách zamestnanosti") od 1.7.2012

V súvislosti so zmenou výšky životného minima od 1.7.2012 sa mení maximálna výška mzdy alebo odmeny , ktorú môže zarobiť uchádzač o zamestnanie na 143,40 €.

Výpočet ustanovenia §6 ods. 2 písm.d) zákona o službách zamestnanosti od 1.7.2012:

- životné minimum pre plnoletú fyzickú osobu 194,58 €

- 65% zo sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu 126,48 €

Odvody:

- starobné poistenie (4%)                           5,05 €

- nemocenské poistenie (1,4%)                   1,77 €

- poistenie v nezamestnanosti (1%)             1,26 €

- invalidné poistenie (3%)                           3,79 €

- zdravotné poistenie (4%)                          5,05 €

65% zo sumy životného minima (126,48 €) + odvody (16,92€) = 143,40 €

Uchádzač o zamestnanie je povinný vopred oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny osobne alebo písomne (faxom, elektronicky na adresu úradu, poštou) výkon zárobkovej činnosti a predpokladaný príjem z nej najneskôr deň pred začiatkom vykonávania zárobkovej činnosti.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť preukazuje v zmysle § 6 ods.2 písm.d) zákona o službách zamestnanosti skutočnosti o výške mzdy alebo odmeny v pravidelných mesačných intervaloch (vždy za uplynulý kalendárny mesiac) v termín, ktorý mu určuje zamestnanec úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

V prípade, ak výška mzdy alebo odmeny zo zárobkovej činnosti uchádzača o zamestnanie prekročí sumu 143,40 € (brutto), uvedenú v potvrdení zamestnávateľa, začína sa voči uchádzačovi o zamestnanie správne konanie vo veci vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nesplnenie podmienky ustanovenia § 6 ods.2 písm.d) zákona o službách zamestnanosti.

Zdroj: www.upsvar.sk/buxus/lib/print_page/print_page.php

 

Nachádzaš sa tu: ÚVOD Poradenstvo Rôzne Zmena maximálnej výšky mzdy alebo odmeny úchádzačov o zamestnanie od 1.7.2012

Kontaktné údaje

Ševčenkova 19 Bratislava 851 01

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02/63814478 02/63814469

Sponzor webhostingu

Hosting zadarmo od WebSupport.sk