Zľavy pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím

Zdravotne postihnutí občania môžu uštriť na liekoch, daniach, poplatkoch aj cestovnom

Preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Nárok naň má osoba, ktorej bolo vydané vydané rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu alebo rozhodnutie o preukaze. Pri rozhodovaní o preukaze sa žiadosti podávajú na oddelení posudkových činností úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska. Podkladom k rozhodnutiu je lekársky posudok. Ak je človek so zdravotným postihnutím odkázaný na sprievodcu dostane preukaz fyzickej osoby s ŤZP-S. 

Parkovací preukaz

vodič takto označeného auta môže stáť na mieste vyhradenom pre invalidné osoby a nemusí dodržiavať zákaz státia. Ak je to nevyhnutné, môže vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel do pešej zóny.

Limity na lieky

pre občana , ktorý je držiteľom preukazu osoby s ŤZP alebo ŤZP-S, poberateľom invalidného výsluhového dôchodku alebo je invalidný a nevznikol mu nárok na invalidný dôchodok je 30,- Eur za štvrťrok. Do limitu sa však započítava viac liekov ako doteraz. Zrušilo sa obmedzenie, že do limitov sa počítajú len tie lieky, ktoré hradí zdravotná poisťovňa vo výške menšej ako je 75 percent z ceny lieku. Po novom sa budú peniaze vracať aj za väčšinu antibiotík. Reálne dostanú ľudia peniaze po rozšírení zoznamu do konca júla. Poisťovňa posiela peniaze naspäť do 90 dní po ukončení štvrťroka. Limit sa vás však netýka, ak ste zamestnancom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou. O vrátenie peňazí poisťovňu žiadať netreba, doplatky budú vracať automaticky.

Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

od úhrady za štatistické spracúvanie lekárskeho poukazu súvisiace s vydaním zdravotníckych pomôcok predpísaných na jednom lekárskom poukaze je oslobodený poistenec, ktorý je držiteľom preukazu občana s ŤZP, ak pri výdaji pomôcky preukáže, že má úradom práce priznaný peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšných výdavkov na zaobstaranie pomôcky,

od úhrady za dopravu je oslobodený poistenec s ŤZP, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu osobným autom.

Zdravotné poistenie

Sadzba poistného na zdravotné poistenie je pre zamestnanca so zdravotným postihnutím - 2% z vymeriavacieho základu,

                                                                    pre samostatne zárobkovo činnú osobu so zdravotným postihnutím - 7% z vymeriavacieho základu,

                                                                    pre zamestnávateľa, ktorý zamestnáva osoby so zdravotným postihnutím -5% z vymeriavacieho základu,

                                                                    pre dobrovoľne nezamestnanú osobu, ak ide o osobu so zdravotným postihnutím -7% z vymeriavacieho základu.

Dane

správca dane (obec) môže znížiť dane alebo oslobodiť od dane zo stavieb alebo bytov, stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov s ŤZP alebo držiteľov preukazu občana s ŤZP alebo držiteľov preukazu občana s ŤZP s potrebou sprievodcu,

garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov s ŤZP alebo držiteľov preukazu občana s ŤZP-S, ktoré slúžia pre auto používané na ich dopravu.

Poplatky

od poplatku 6,50  eura je za predĺženie  platnosti preukazu osobitného označenia auta pre ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu je táto osoba oslobodená,

tiež je pre občana s ŤZP a držiteľa preukazu občana s ŤZP oslobodeného od poplatku vydanie rozhodnutia na vývoz alebo dovoz psa so špeciálnym výcvikom, ktorá je ináč spoplatňovaná sumou 9,- eura,

od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení občania s ŤZP držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S a preukazu občana s ŤZP,

osoby s ŤZP sú od povinnosti platiť koncesionárske poplatky oslobodené

podanie žiadosti o príslušné povolenie, schválenie alebo uznanie schválenia pri prestavbe auta, dovoze jednotlivo dovezeného  vozidla, výmene rámu auta rovnakého typu v rámci jedného typového radu alebo zmenu obsaditeľnosti auta zväčšením počtu miest na sedenie, ak je výrobcom vybavené úchytnými miestami sedadiel a kotevnými miestami bezpečnostných pásov je spoplatnenie zníženou sadzbou a to 2 eurá.

Cestovanie

Cestovanie ŽSR

Cestujúcim, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP, poskytujú ŽSR zľavu 50% z obyčajného cestovného v 2. vozňovej triede vlakov osobnej dopravy. Držiteľ preukazu s červeným pruhom má nárok aj na bezplatnú prepravu svojho sprievodcu a invalidného vozíka v služobnom vozni.

Na tratiach Tatranských elektrických železníc, Ozubnicovej železnice a Trenčianskej elektrickej železnice poskytujú zľavu vo výške 50 %.

Cestovanie autobusom

Pri cestovaní autobusovou dopravou sú zdravitne postihnutým občanom po preukázaní sa preukazom ZŤP u väčšiny dopravcov poskytované zľavy z cestovného. Takéto zľavy a prípadne a úplné oslobodenia sa vzťahujú aj na sprievodcu postihnutej osoby a vodiaceho psa. Konkrétne podmienky a výšky zliav sú uverejnené v tarifách jednotlivých dopravcov.

MHD

Na všetkých linkách MHD v niektorých mestách (napr. Bratislava, Košice) sa bezplatne prepravujú držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím vrátane invalidného vozíka, sprievodcu alebo vodiaveho psa (ZŤP, ZŤP-S).

Cestovanie autom

Oslobodenie od platenia nálepky za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest sa vzťahuje  len na osobu s ŤZP, ktorej bol na auto poskytnutý príspevok na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením jeho prevádzky. Uplatnenie výnimky za užívanie diaľníc a rýchlostných ciest vozidlom bez úhrady je prísne viazané na prepravovanú osobu s ŤZP, ktorá musí byť prítomná v aute a musí sa preukázať rozhodnutím úradu práce o priznaní príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného auta. Pokiaľ postihnutá osoba nie je v aute, výnimka platí len v prípade, ak je auto na spiatočnej ceste po vykonaní prepravy postihnutej osoby do nemocnice alebo obdobného zariadenia. Vodič tohto vozidla sa musí preukázať potvrdením o prijatí pacienta do zdravotníckeho alebo obdobného zariadenia alebo dokladom o poskytovaní sociálnych služieb občanovi s ŤZP v zariadení sociálnych služieb.

ZDROJ: PORTAL.GOV.SK 


Nachádzaš sa tu: ÚVOD Poradenstvo Rôzne Zľavy pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím

Kontaktné údaje

Ševčenkova 19 Bratislava 851 01

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02/63814478 02/63814469

Sponzor webhostingu

Hosting zadarmo od WebSupport.sk