Ciele

Cieľ činnosti

 • Pomáhať osobám s telesným postihnutím pri riešení ich sociálnych, ekonomických, psychických, spoločenských záujmov a potrieb na princípoch humanizmu a demokracie.
 • Pomáhať vytvárať predpoklady a podieľať sa s kompetentnými orgánmi pripravovať osoby s telesným postihom na plnohodnotný a integrovaný život a prácu v spoločnosti zdravých spoluobčabov.
 • Systematicky obhajovať špecifické záujmy a potreby osôb s telesným postihnutím a iniciatívne presadzovať ich riešenie na všetkých stupňoch organizačnej štruktúry SZTP voči kompetentným orgánom a inštitúciám.

Pri napĺňaní tohto cieľa sa SZTP zameriava na tieto činnosti:

 • Podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní celonárodných programov prevencie pre TP občanov s tým, že tieto programy dostane na úroveň rodín a postihnutých jednotlivcov.
 • Zameriavať sa na dosiahnutie, aby každý TP jednotlivec, resp. rodina s TP členom dostali všestrannú sociálno-rehabilitačnú službu, podporu a pomoc na kompenzáciu dôsledkov telesného postihnutia, za účelom umožniť plnohodnotný život a uplatniť sa v spoločnosti.
 • Oboznamovať verejnosť s problematikou občanov S TP a možnosťami ich riešenia.
 • Informovať verejnosť o vlastných aktivitách pri riešení problematiky TP.
 • Poskytovať sociálne služby v zmysle platných právnych predpisov.
 • Úzko spolupracovať s orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako aj inými subjektami pri riešení problémov občanov TP.
 • Spolupracovať so subjektami obdobného charakteru v zahraničí pri získavaní poznatkov v riešení problémov občanov TP.
 • Vypracovať projekty na možnosti riešenia problémov občanov TP.
 • Predkladať, presadzovať a pripomienkovať návrhy legislatívnych a iných opatrení v záujme občanov s TP.
 • Presadzovať a podporovať rozvoj integrovaného, hromadného i samostatného zamestnávania občanov s TP.

Predmet činnosti

 • Sociálne poradenstvo, sociálne služby /prepravná služba, opatrovateľská služba/,  sociálna prevencia, sociálna starostlivosť, sociálno-rehabilitačné služby vo vlastných zariadeniach v zmysle platných právnych predpisov, zriaďovanie požičovne kompenzačných pomôcok/,
 • programy sociálnej rehabilitácie a rekondície,
 • ortopedické, protetické a kompenzačné pomôcky - hlavne vplývať na výrobcu, distribúciu, dostupnosť a aktualizáciu registra zdravotných pomôcok,
 • odstraňovanie architektonických bariér,
 • starostlivosť o TP deti a mládež,
 • vzdelávacie aktivity,
 • pracovné uplatnenie TP,
 • zriaďovanie Agentúr osobnej asistencie,
 • kultúrno-spoločenské aktivity, rekreácie a šport,
 • informačné systémy,
 • servis a služby,
 • publicistická a propagačná činnosť.

Členstvo v SZTP je dobrovoľné a členom sa môže stať:

 • každý občan SR s telesným postihnutím nad 18 rokov,
 • rodič alebo zákonný zástupca telesne postihnutého dieťaťa do 18 roku veku,
 • priateľ a priaznivec SZTP
Nachádzaš sa tu: ÚVOD Organizácia Ciele

Kontaktné údaje

Ševčenkova 19 Bratislava 851 01

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02/63814478 02/63814469

Sponzor webhostingu

Hosting zadarmo od WebSupport.sk