Pomáhame riešiť problémy

Pomáhame osobám s telesným postihnutím pri riešení ich sociálnych, ekonomických, psychických, spoločenských záujmov a potrieb na princípoch humanizmu a demokracie.

Pomáhame pri integrácii

Pomáhame vytvárať predpoklady a podieľame sa s kompetentnými orgánmi na príprave osôb s telesným postihom na plnohodnotný a integrovaný život a prácu v spoločnosti zdravých spoluobčanov.

Obhajujeme Vaše záujmy

Systematicky obhajujeme špecifické záujmy a potreby osôb s telesným postihnutím a iniciatívne presadzujeme ich riešenie na všetkých stupňoch organizačnej štruktúry SZTP voči kompetentným orgánom a inštitúciám.

 • Vitajte na stránkach SZTP
  Slovenský zväz telesne postihnutých (ďalej SZTP) je celo republikový, dobrovoľný, humanitný a nepolitický subjekt, otvorený pre každého občana, ktorý sa chce podieľať na jeho poslaní. SZTP združuje občanov s telesným postihnutím a ťažkým telesným postihnutím, rodičov telesne postihnutých detí, rodinných príslušníkov telesne postihnutých občanov, priaznivcov telesne postihnutých bez rozdielu národnosti, štátnej príslušnosti, pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického, či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnostnej alebo k etnickej menšine, majetku, rodu, alebo iného postavenia.
  (Preambula)

  Leták SZTP (PDF 112KB)

  Na týchto stránkach nájdete všetky potrebné informácie o tomto združení, jeho fungovaní a aktivitách. Ak máte akékoľvek otázky, alebo pripomienky, kontaktujte nás telefonicky, alebo e-mailom. Dúfame, že sa Vám stránky páčia, a že nájdete všetky informácie, ktoré potrebujete.

  Slovenský zväz telesne postihnutých
Relax centrum Štúrovo

Relax centrum Štúrovo

Zariadenie poskytujúce sociálno - rehabilitačné pobyty a sociálne služby...Viac informácií


Pravidlá inzercie

Ako správne inzerovať vaše ponuky:

Zamestnávateľov, ktorí majú záujem o inzerovanie svojich pracovných ponúk prosíme o vyplnenie dokumentu uvedeného nižšie a zaslanie na našu e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

Inzertný formulár Vyplnený vzor

Pracovné ponuky

Najnovšie správy:

RR + RKK

     
     
REPUBLIKOVÁ RADA    
Meno / Adresa Adresa RC, KC SZTP Kontakt
Ing. Monika Vrábľová   R: 02/63814478
predsedníčka SZTP RC SZTP D: 02/64775902
Istrijská č.8 Ševčenkova 19 M: 0905911147
84107  Bratislava 85101  Bratislava E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
                  
Viliam Franko   R: 037/7335100
podpredseda SZTP RŠO NITRA D: 037/6317219
č.d.110 Ľ. Okánika 6/A M: 0905988510
951 77  Kostoľany pod Tríbečom 949 01  Nitra E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
     
Mária Trenčíková KC SZTP Bratislava R:
Pribinova 4 Trnavské mýto 1 D: 
90101  Malacky 83103  Bratislava M: 0905403354
    E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
     
Elena Rónaiová KC SZTP  Trenčín R:
Inovecká 8 Bezručova 1012 D: 032/6580129
91101  Trenčín 91101  Trenčín M: 0915849246
    E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
     
Iveta Szabová KC SZTP Trnava R:
Golianova 56 Vančurova 1 D:
91702  Trnava 91701  Trnava M: 0903151125
    E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
     
Anna Stejskalová KC SZTP Nitra (so sídl.Levice) R: 037/7720542
Ďurkova ul.22 Sládkovičova 2 D: 037/6506462
94901  Nitra 93401  Levice M: 0904684765
    E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
     
Mária Antalová KC SZTP Žilina R:
Trnavská 3 Štefánika 33 D: 041/5653849
01008  Žilina 01001  Žilina M:0903844005
    E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
     
Vladislav Gutten KC  SZTP Banská Bystrica  R:
J.Poničana 2407/55 (so sídlom vo Zvolene) D: 045/5660150
96001  Zvolen Bernolákova č.1 M: 0903950296
  96001  Zvolen E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
     
Ing. Erika Plosecká KC SZTP Košice R:  
Kaspická 2 Narcisova 20 D:
04012 Košice 04401  Košice M: 0918534341
    E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
     
Anna Olejárová KC SZTP Prešov R: 051/7702157
podpredsedníčka SZTP Sibírska 24 D: 051/7756735
Dubová 3 08001  Prešov M: 0910930552
08001  Prešov   E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
     
PhDr. Štefan Grajcár RŠO SZTP Asociacia POLIO D: 02/20702336
Žehrianska 7 Žehrianska 7 M: 0905542748
85107  Bratislava 85107  Bratislava E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
     
REPUBLIKOVÁ KONTROLNÁ KOMISIA    
Meno / Adresa Adresa RC, KC SZTP Kontakt
Otília Vizváryová KC SZTP  Trnava R: 034/6514734
predsedníčka RKK  Vančurova 1 D:
 Kalinčiakova 302  91701  Trnava M: 0907370631
 90501  Senica   E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
     
RIADITEĽKA SZTP    
Meno / Adresa Adresa RC, KC SZTP Kontakt
Mgr. Oľga Bohuslavová RC SZTP Bratislava R: 02/63814478
Vígľašská 13 Ševčenkova 19 D:
85101  Bratislava 85101  Bratislava M: 0908846011
    E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
     
     
     
     

Zmena v peňažných príspevkoch od 1.7.2012

Od 1. júla 2012 sa mení výška životného minima

V dôsledku zvýšenia koeficientu rastu čistých peňažných príjmov dochádza každoročne k zmene životného minima.

Životné minimum predstavuje tú najnižšiu peňažnú čiastku, na ktorú sa osobe nesmie siahnuť, inak sa dostane do hmotnej núdze. Výška životného minima sa zmenila

s účinnosťou od 1. júla 2012  nasledovne:

 - 194,58 € plnoletá osoba (z doterajších 189,93 €),

- 135,74 € ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá osoba (z doterajších 132,42 €),

-   88,82 € zaopatrené neplnoleté dieťa / nezaopatrené dieťa (z doterajších 86,65 €).

 

Suma životného minima má vplyv na zvýšenie opakovaných peňažných príspevkov na kompenzácie.

 Opakované peňažné príspevky:

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu (sadzba za 1 hodinu)                2,71 €

Peňažný príspevok na prepravu                                                         99,28 €

 

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie

                                                             I. skupina                                 36,12 €

                                                            II. skupina                                18,06 €

                                                          III. skupina                                 10,84 €

      

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia      18,06 €

Peňažný príspevokna kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla                                       32,50 €

Peňažný príspevokna kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so  starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom                                                    43,34 €

Peňažný príspevok na opatrovanie:

- opatrovanie jednej fyzickej osoby s ŤZP (111,32%):                         216,61 €

- opatrovanie 2 alebo viacerých fyzických osôb s ŤZP (148,42%):         288,80 €

- ak fyzickej osobe s ŤZP odkázanej na opatrovanie sa poskytuje denná pobytová sociálna služba alebo navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne (98,33%): 

  191,34 €

- ak fyzická osoba opatruje najmenej 2 fyzické osoby s ŤZP odkázané na opatrovanie, ktorým sa poskytuje denná pobytová sociálna služba, alebo ktoré navštevujú školské  zariadenia v

  rozsahu  viac ako 20 hodín týždenne (139,15%):  270,76 €

- ak fyzická osoba opatruje fyzickú osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie, ktorej sa poskytuje denná pobytová sociálna služba alebo navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako

  20 hodín týždenne, a súčasne opatruje aj fyzickú osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie, ktorej sa denná pobytová sociálna služba neposkytuje alebo poskytuje v rozsahu najviac 20 

  hodín týždenne, alebo ktorá nenavštevuje školské zariadenie alebo navštevuje školské zariadenie v  rozsahu najviac 20 hodín týždenne (144,71%):  281,58 € 

- ak je príjem fyzickej osoby  s ŤZP vyšší ako 1,4 - násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného v zákone o životnom minime, t. č.  272,412 Eur

  výška peňažného príspevku na opatrovanie sa zníži o sumu prevyšujúcu tento príjem; ak je fyzickou osobou s ŤZP nezaopatrené dieťa, peňažný príspevok na opatrovanie sa zníži o 

  sumu, ktorou príjem fyzickej osoby s ŤZP prevyšuje 3-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného v zákone o životnom minime,

-  ak fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ŤZP, poberá starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať 

   zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok(46,38%): 90,25 €,

- ak fyzická osoba, ktorá opatruje 2 alebo viaceré fyzické osoby s ŤZP, poberá starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti 

  vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok (61,22%):  119,13 €.

 

 

Zdroj: UPSVAR, www.employment.gov.skwww.podnikajte.sk 

 

 

 

 

 

Nachádzaš sa tu: ÚVOD

Kontaktné údaje

Ševčenkova 19 Bratislava 851 01

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02/63814478 02/63814469

Sponzor webhostingu

Hosting zadarmo od WebSupport.sk